varför välja oss

CER-2   Komplett försörjningskedja, inklusive produktion, inköp, inspektion, frakt, distribution, marknadsföring och kundservice. Skapa ONE-STOP serviceupplevelse.

CER-1   Få en offert för flyg- och sjöfrakt snabbt!

CER-3   Strikt kvalitetskontrollsystem, intern inspektion före leverans. Tredjeparts passeringsfrekvensen är upp till 100%.

CER-4   Kundförsäljningsspårningssystem, lagervarning.

CER-5   24-timmars onlinetjänst, snabbt svar.

 CER-6  Professionella marknadsinsikter, optimala marknadsföringsförslag.

Vad är ONE-STOP-tjänsten
Marknadsundersökning
Val av produkt
Design
Produktion
Transport
Marknadsföring
Service efter försäljning
Framtid: Uppfyllningstjänst